Makinamız

Fason hizmeti verdiğimiz 1600mm x 3200mm kesme tablalı Konsol tipi 4150 Bar yüksek basınç pompalı
CT Kesme Teknolojileri tarafından İstanbul / Tuzla da üretilmiş sujeti kesme makinasıdır.

 

Sujeti kesme teknolojisi kalınlıkları 0.1mm den 160mm kadar farklı kalınlıklarda yeryüzünde bulunan tüm malzemeler kesilebilir.
Kesilen malzeme ısıya maaruz kalmadığından sujeti kaynaklı termik gerilim oluşmaz.
Kesim başlangıç deliklerini malzeme cinsi ve kalınlığına göre belirlenen delme zamanına bağlı otomatik gerçekleştirmektedir.

Sujeti iki tip kesme kafası ile kesim yapabilir:

1.- Yumuşak malzemelerde (sünger, lastik, karton vb..) saf su kesme kafası kullanılır.
Saf su hüzmesi 0.10mm ile 0.35 mm arasında olabilir dolayısıyla daha keskin köşeler elde edilir.

2.- Sert ve kırılgan malzemelerde (Cam, mermer, çelik ..vb) abrasif su karışımı kesme kafası kullanılır, hüzme çapı 0.76 ile 1.1 mm çapında olabilmektedir.

Sujeti ile kesilen malzemelerin yüzey kalitesini etkileyen tek parametre kesme hızıdır, basınç ise kullanılan pompanın üretebileceği maksimimum
sürekli çalışma basıncına ayarlanıp sabit kabul edilir ve özel nedenler dışında değiştirilmez.

Aşağda soladan sağa kesme hızı düşürülerek kesilmiş malzemenin, kesme hızının kesim yüzeyine etkisini görebilirsiniz.

 

Kopartma
Kötü
Orta
İyi
Çok İyi